NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Małgorzaty PM
  w Trzcianie

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 9.00, 11.00, 15.00

  • Odpust parafialny

   niedziela przed lub po 13 VII

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Trzciana, Łąkta Dolna (część), Ujazd.

  Historia kościoła

  Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty zbudowa- no przed 1565 r. W XX w. kościół był kilkakrotnie rozbudowywany. W latach 1905-1907 powiększo- ny o nawę boczną od południa wg projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego, w latach 1953-1956 podczas drugiej rozbudowy dobudowano część kwadra- tową od strony zachodniej wg projektu Stefana Świszczowskiego. Kolejnej rozbudowy dokonano w latach 1995-2000 poprzez powiększenie ko- ścioła od strony zachodniej i dobudowanie dwóch okazałych wież wg projektu Juliana Klimka. Kościół murowany, jednonawowy. Wewnątrz stro- py płaskie, część zachodnia nakryta żelbetową kopułą. Portal do zakrystii renesansowy z XVI w. Polichromię oraz witraże wykonał i zaprojektował Jerzy Lubański. Ołtarz główny z II poł. XVII w., a w nim rzeźbiona grupa ukrzyżowania. Trzy ołtarze boczne z XVIII/XIX w. w nich obrazy św. Mi- kołaja z XVII w., św. Anny – malował ks. Adam Stachoń, w kaplicy obraz Przemienienia, malował Zbigniew Wójcicki z ok. 1960 r. Chrzcielnica ka- mienna z 1497 r., z herbami Prus, Starykoń i orłem polskim.

 • Duszpasterze

  • Ks. Jacek Daniel

   Proboszcz
   data święceń 1988-06-12
   w parafii od 2022-08-22

  • Ks. Krzysztof Ceglarz

   wikariusz
   data święceń 2006-05-20
   w parafii od 2020-09-01

  • Ks. Władysław Midura

   rezydent
   data święceń 1979-05-24
   w parafii od 2002-09-01

  • Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek

   rezydent
   data święceń 1969-05-25
   w parafii od 2013-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Caritas
   Chór parafialny
   Lektorzy
   Ministranci
   Róże Żywego Różańca
   Schola
   Szkolne Koło Caritas

 • Dane adresowe parafii

  32-733 Trzciana k. Bochni, Trzciana k. Bochni 1